NLP – Programowanie Neurolingwistyczne – co to takiego? CZ. I – Piotr Jaczewski

Co kryje się pod pojęciem NLP – „Neurolingwistyczne Programowanie”?


„Neuro”- płynie ze spostrzeżenia wszystkie nasze zachowania wypływają z naszych neurologicznych procesów. Neurologii widzenia, słyszenia, węchu, smaku, dotyku i przetwarzania z nimi związanego. Czyli NLP to odpowiedź na pytanie „Jak kierować neurologią?”
„Lingwistyczne”- języka używamy do porządkowania naszych myśli i zachowań oraz do komunikacji z innymi . Czyli NLP to odpowiedź na pytanie „Jak komunikacja kształtuje i generuje nasze doświadczenia?”
„Programowanie”- odnosi się do realizowania zadań i celów w formie procedur. Podstawowym założeniem nlp jest, że nasze doświadczenie ma strukturę. Badanie jej w nlp to poszukiwanie odpowiedzi „Jak zmieniać strukturę naszych procesów by być bardziej efektywnym?”
A składając to w jedno wielkie pytanie:
Programowanie Neurolingwistyczne to zastosowanie słów do wpływania na neurologię w celu uzyskania określonych rezultatów. Odpowiedź na pytanie: „Jak za pomocą komunikacji wpływać na procesy neurologiczne by wygenerować bardziej efektywne zachowania?”
Tak w dużej ogólności:
NLP bazuje na postawie zaciekawienia światem, traktowania życia jako przygody, uczenia się, myślenia w kategoriach celu.
NLP bada „wzorce doskonałości” myślenia i działania jednostek genialnych, wybitnych w różnych dziedzinach życia. Jest studium subiektywnej struktury doświadczenia ludzkiego.
NLP zajmuje sie odkrywaniem procesów prowadzących do zwiększania efektywności i odnoszenia sukcesów. Tworzy ich modele i sposoby przyswajania. Nie zajmuje się badaniem „naukowej prawdy”, ale generowaniem „działających modeli”
NLP jest zbiorem narzędzi, technik pozwalających na osiąganie pożądanych rezultatów..ale przede wszystkim uczy jak te narzędzia sobie tworzyć
A konkretniej nie NLP, NLP niczego nie robi, to etykietka – ludzie uczący się, eksperymentujący i stosujący NLP tam gdzie mogą,chcą i potrafią:)

Zobacz też w wiki pojęcia:
NLP po polsku
NLP dla angielskojęzycznych

W części II postaram się wiecej opisać o historii i podstawowych modelach nlp.. choć przyznaję, że historyk ze mnie kiepski więc będę posiłkował się wiki.Angielskojęzyczną bo nasza jest odrobinę uboższa ;)

Pozdrawiam,
Piotr Jaczewski