Modlitwa do Boga – Mathias Paulus Dubickus

Niniejszym przedstawiam modlitwę do Boga. Różni się ona od tego do czego przyzwyczailiśmy się gdy chodziliśmy na lekcje religii.

Ma ona podobne działanie jak w przypadku afirmacji, które mają dotrzeć do nadświadomości czy tez podświadomości. Różni się tylko tym, że prosimy w niej Boga o wypełnienie naszych próśb. Nie prosimy w niej o to co ma się zdarzyć lecz traktujemy, że to co prosimy już się zdarzyło a jedynie jeszcze tego nie dostrzegliśmy. W związku z powyższym dziękujemy już teraz Bogu za łaski jakie nam okazał.

Modlitwę można modyfikować by w pełni oddawała nasze potrzeby. Są w niej miejsca do osobistego wypełnienia np. imiona dzieci czy członków rodziny.

Niech Wam służy.

Pozdrawiam.

Mathias Paulus Dubickus


Modlitwa

Dziękuję Ci Boże za to, że jestem Człowiekiem na Twój wzór i podobieństwo.

Dziękuję Ci Boże za wspaniałe warunki do życia i działania.

Dziękuję Ci Boże za obdarzanie mnie miłością, radą oraz pomocą w tym co robię.

Dziękuję Ci Boże za to, że każdego dnia pod każdym względem czuję się doskonale.

Dziękuję Ci Boże za czyste ciało i umysł wypełnione Duchem Świętym oraz właściwe wykorzystywanie jego darów dla dobra mojego i innych ludzi.

Dziękuję Ci Boże za kreatywność, moc, siłę, żar, determinację, spokój i cierpliwość, które powodują, że działam z radością i osiągam wspaniałe efekty dla siebie oraz innych ludzi.

Dziękuję Ci Boże za mądrość, miłość, dobroć, uczciwość i łagodność, które stosuję w życiu wobec siebie oraz innych ludzi.

Dziękuję Ci Boże za pełen wgląd w siebie, jasność odnośnie tego co mam czynić i harmonię wypływającą z tego, że wszystko co robię jest zgodne ze mną oraz wskazówkami ducha świętego.

Dziękuję Ci Boże za umiejętność słuchania innych ludzi, docierania do ich wnętrz, kryjących drogocenne idee i pomysły, które pomagam im rozwijać dla wspólnego dobra.

Dziękuję Ci Boże za siłę i umiejętność wyjaśniania własnych poglądów oraz przekonywania innych ludzi do nich oraz realizowania określonych wspólnie celów.

Dziękuję Ci Boże za to, że jestem zdrowy, w pełni sprawny i zwinny, posiadam piękne i harmonijnie ukształtowane ciało oraz prawidłową wagę.

Dziękuję Ci Boże za to, że jestem magnetycznym (mężczyzną/kobietą) przyciągającym piękne, seksowne i mądre (kobiety/mężczyzn), które podążają w podobnym kierunku co ja i w pełni akceptują i szanują moją odrębność i niezależność.

Dziękuję Ci Boże za to, że zawsze i wszędzie jestem bezpieczny, gdyż chroni mnie, moich bliskich oraz moje mienie złocista aureola światła, przepuszczająca tylko dobro, natomiast Zło docierając do tej powłoki automatycznie się w nie przemienia.

Dziękuję Ci Boże za to, że z ufnością i radością przyjmuję wszystko co niesie mi życie.

Dziękuję Ci Boże za to, że właściwie dbam o swoje ciało fizyczne i duchowe.

Dziękuję Ci Boże za to, że z łatwością dokonuję właściwych wyborów, realizuję je z żarem oraz jestem spokojny o swoją i moich bliskich przyszłość.

Dziękuję Ci Boże za to, że wybaczam sobie oraz wszystkim wszystko co mi i moim bliskim wyrządzili.

Dziękuję Ci Boże za to, że mam poczucie dystansu do siebie i tego co robię oraz doskonałe poczucie humoru i życzliwość jaką okazuję sobie i innym.

Dziękuję Ci Boże za to, że odpowiednio myślę i postępuję, że otrzymuję wszystko co mi jest w danej chwili potrzebne oraz pomagam swojej rodzinie i innym ludziom w otrzymywaniu tego, co sami w czystości serca pragną.

Dziękuję Ci Boże za to, że oglądam, czytam i słucham tylko tego co jest mądre, dodające otuchy i warte poznania.

Dziękuję Ci Boże za to, że z łatwością odróżniam kłamstwo od prawdy i zło od dobra.

Dziękuję Ci Boże za prawdziwe informacje i ostrzeżenia zawarte w snach oraz na jawie, które rozumiem i pamiętam.

Dziękuję Ci Boże za działalność zawodową, która jest pożyteczna dla innych, daje mi satysfakcję i odpowiednią ilość pieniędzy do realizowania moich zamierzeń.

Dziękuję Ci Boże za to, że prowadzę interesy tylko z uczciwymi, kreatywnymi, wspierającymi i mądrymi partnerami.

Dziękuję Ci Boże za to, że kupuję od sprzedawców tylko to, co jest dobre dla mnie, mojej rodziny oraz planety

Dziękuję Ci Boże za to, że odpowiednio myślę i postępuję z (dziecko), który jest mądry, dobry, zdrowy, silny i bezpieczny.

Dziękuję Ci Boże za to, że odpowiednio myślę i postępuję z (rodzina) oraz innymi ludźmi, którzy kochają mnie, szanują mnie, respektują moje prawa, cenią sobie moje towarzystwo, dają mi to czego od nich potrzebuję oraz pomagają mi w realizacji moich zamierzeń.

AMEN