No co ty nie powiesz

Jeśli wciąż praktykujemy irytację, jesteśmy w niej coraz lepsi.
Jon Kabat-Zinn

dedykacja dla europejskiecentrumterapii.pl

Szkoła Cranio jest prowadzona według metodologii i programu brytyjskiej szkoły Craniosacral Therapy Educational Trust www.cranio.co.uk. Szkoła ta została założona przez Michaela Kerna i Franklyna Sillsa i opiera się na ponad 30 letnim doświadczeniu.
Całość trwa dwa lata i składa się z 13 zjazdów (4- lub 5-cio dniowych) zapewniających 60 dni nauki (ponad 556 godzin dydaktycznych). Dzięki temu uczestnik uzyskuje kompleksową wiedzę i umiejętności do efektywnego stosowania terapii czaszkowo-krzyżowej jako wykonywanego zawodu.
W czasie szkoły zapewniamy właściwe proporcje między teorią a praktyką, poświęcając dużo czasu na zajęcia praktyczne pod opieką nauczyciela i zespołu asystentów. Kładziemy nacisk na rozwój umiejętności palpacyjnych, percepcyjnych i terapeutycznych, które uczestnik kursu może integrować w procesie dwóch lat krok po kroku. Nauczyciele i asystenci monitorują pracę uczestników, sprawdzają zadania domowe i oferują wsparcie i pomoc przez cały proces nauki.
Rozwój umiejętności opiera się na własnych poszukiwaniach i nabieraniu doświadczenia praktycznego przez uczestnika, również poza zjazdami. Wszyscy studenci są zobowiązani do wykonania co najmniej 150 bezpłatnych sesji praktycznych.
Szkoła Cranio opiera się na zrozumieniu anatomii i fizjologii ciała, rozwoju embrionalnego człowieka i pracy układu nerwowego. W trakcie całego szkolenia ćwiczone są też umiejętności i narzędzia do pracy z traumą. Absolwenci są przygotowani do pracy z osobami na różnych etapach życia (od noworodków po osoby starsze) i przeróżnymi dolegliwościami i problemami.
Absolwenci uzyskują 2 dyplomy – polski certyfikat ECT oraz rozpoznawalny międzynarodowo certyfikat brytyjskiej szkoły CTET. Wszyscy absolwenci są wpisywani na międzynarodową listę praktyków terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym IABT.

Dodaj komentarz