Brzoskwiniowa dojrzałość

baba41

Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci.
Demokryt

dedykacja dla www.cco-controlling.pl

www.cco-controlling.pl

Firma oferuje usługi w zakresie analizy efektywności przedsiębiorstwa na różnych poziomach działalności. Szczególnie są to audyt finansowy w zakresie produktów bankowych, ubezpieczeń, leasingu, factoringu, gwarancji i akredytyw, ubezpieczeń transakcji handlowych. Poza tym audyt kosztowy przedsiębiorstwa, implementacja systemu budżetowania kosztów, opracowanie planu finansowego przedsiębiorstwa.

Zastosowanie outsourcingu przez firmę umożliwia:

  • Redukcję i kontrolę kosztów.
  • Zamianę kosztów stałych na zmienne.
  • Uwolnienie zasobów przedsiębiorstwa – przekazanie specjalistom zadań nie będących głównym obszarem aktywności firmy.
  • Poprawę jakości.
  • Dostęp do wiedzy eksperckiej.
  • Umożliwia koncentrację na podstawowych celach działalności.
  • Pozwala utrzymać niższy poziom zatrudnienia.
  • Pozwala na poprawienie relacji z Klientami.
  • Odciąża działy własnej firmy.
  • Wykorzystanie koncepcji obsługi zewnętrznej w zarządzaniu, pozwala na uzyskanie przez firmę większej konkurencyjności.

Dodaj komentarz