Czerwień na koniu

babanakon

Trzeba mieć niemało odwagi, aby się ukazać takim jakim się jest naprawdę.
Soren Aabye Kierkegaard

dedykacja dla www.bzdz.pl

www.bzdz.pl

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego jest największym ośrodkiem szkoleniowym w regionie kujawsko-pomorskim. Co roku w 10 naszych placówkach blisko 16 tys. osób zdobywa nowy zawód lub doskonali swoje kwalifikacje zawodowe.

Naszą misją jest kształcenie zawodowe osób dorosłych, zarówno pracujących jak i bezrobotnych oraz młodzieży w specjalnościach najbardziej pożądanych na regionalnym rynku pracy.

 • Posiadamy specjalne uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń, w tym:
  uprawnienia Ministerstwa Gospodarki Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do prowadzenia kursów na operatorów maszyn budowlanych i urządzeń drogowych,
 • uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki do prowadzenia szkoleń i egzaminów energetycznych (SEP),
 • uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na realizację kursów i egzaminów dla spawaczy.
 • uprawnienia i akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty na realizację kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli.
 • akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty na realizację kursów zawodowych i szkoleń specjalistycznych.
 • uprawnienia na realizację kursów z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.
  uprawnienia na potwierdzanie kwalifikacji zawodowych nabytych w drodze formalnej i nieformalnej oraz poprzez doświadczenie w pracy;
 • Ponadto w 2013 r. powołaliśmy również Agencję Zatrudnienia, której celem jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy w Polsce i krajach Europy Zachodniej. Zajmujemy się również poradnictwem zawodowym.

Bydgoski ZDZ to lider w zakresie usług edukacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Dodaj komentarz