Zasady huny część V – ALOHA – Kochać znaczy być szczęśliwym z…


ALOHA- Kochać znaczy być szczęśliwym z…
Radosne dzielenie się energia oddechu- życia
Duch Aloha to podstawowa zasada huny, wynika z niej ze kiedy jesteśmy szczęśliwi- jest to równoznaczne z swobodnym przepływem naszej energii, z poczuciem wewnętrznej mocy(zaufania i pewności siebie) i miłości doświadczanej na dowolnym poziomie. Z punktu widzenia czterech światów Duch Aloha wyraża się jako nasze istnienie(życie i świadomość) , różnorodność zjawisk w świecie fizycznym, w świecie energii jako jej przepływ i nieustanna „gra energii”, w świecie symbolicznym, jako zdolność do reprezentowania jednego elementu przez drugi, a patrząc perspektywy duchowej(holistycznej) wszystko, co istnieje jest szczęściem, miłością, te cechy są zawarte w samej świadomości bycia. Jednym z najciekawszych w sposobów wzmacniania tego jest błogosławienie, wyrażanie uznania i pomyślnych oczekiwań. Ma ono również taką zaletę, że wzmacnia w nas i naszym świecie cechy, które błogosławimy. Poza tym błogosławienie zakotwicza nas w teraźniejszości i jest jednym z elementów ułatwiających nam zmiany – zaczynają się one od uznania dla tego, co jest, a w przypadku kiedy to co widzimy nam nie odpowiada – uznania możliwości dokonania zmiany.
Brak szczęścia(choroba, nieprzyjemne wrażenia) wiąże się z wycofania naszej energii i zaangażowania z danej sytuacji – stresem doświadczanym na dowolnym poziomie: długotrwałym stresem fizycznym(napięcia fizyczne w ciele), emocjonalnym, mentalnym lub duchowym. Szamanizm hawajski podaje 7 głównych przeszkód w życiu i w snach, będących zresztą przeciwieństwem pozytywnych mocy wyrażanych przez zasady szamańskie. Są to: pouli (ignorancja), haiki (ograniczenie), hokai (zamęt), napa (ociąganie się), inaina (gniew), weli (lęk) i kanalua (zwątpienie). „Receptą” na uzdrowienie i szczęście jest rozwój pozytywnych zdolności(wartości) reprezentowanych przez zasady szamańskie: ike (świadomość), kala (wolność), makia (skupienie), manawa (wytrwałość), Aloha (miłość), mana (pewność), pono (mądrość).
Innym znaczeniem Aloha odnoszącym się już bezpośrednio do świata energii jest „radosne dzielenie się oddechem życia”, odnosi się to do tego, że kiedy energia przepływa w dwie strony, rezonując pomiędzy nami a światem odczuwamy szczęście. To pobudzenie u osób posiadających duże wewnętrzne napięcia- może powodować to nieprzyjemne uczucia kiedy pod wpływem wzmocnionego przepływu napięcia te są uwalniane, a w ekstremalnych sytuacjach huśtawkę emocjonalna. Po prostu bloki zamiast być uwalniane są wzmacniane, pomóc może wzmożona koncentracja na szczęściu , lub bezpośrednia praca nad uwalnianiem (KALA).

Piotr Jaczewski

szkolahuny.pl