Zasady huny część IV – MANAWA – moment Mocy jest Teraz


Istnieje tylko teraz, przeszłości już nie ma, a przyszłości jeszcze nie ma, teraz jest momentem w którym można cokolwiek zrobić, i w którym istnieje moc robienia czegokolwiek. Kiedy zaczynamy siebie obserwować okazuje się ze niektóre części naszego ja są zafiksowane na przeszłych i przyszłych wydarzeniach, owocuje to obniżeniem naszej zdolności podejmowania decyzji, napięciami w ciele i umyśle, obniżeniem ilości energii jaka jest dla nas dostępna/ możemy przez siebie przepuścić. Zafiksowanie na negatywnych przeszłych wydarzeniach powoduje utrzymywanie w ciele fizycznym i subtelnych napięcia, takiego jak w chwili tamtych wrażeń.
Lekarstwem jest na to jest wspominanie przyjemnych chwil w celu stymulacji rozluźnienia oraz uzdrawianie wspomnień i wzorów z przeszłych sytuacji.
Zafiksowanie na przyszłości, powoduje reakcje na wydarzenia, które jeszcze nie nastąpiły i również napięcie mięśniowe, lekarstwem na negatywne wizje przyszłości jest zmiana nastawienia i oczekiwanie przyjemności.
Rozwijajmy zatem bycie w teraz(nie mylić z myśleniem o teraźniejszości). Lecz co to znaczy, w naszym subiektywnym świecie teraz, to moment funkcjonowania naszej świadomości, a zatem kiedy jesteś skupiony to jest „teraz”, a kiedy nawykowe(KU) myśli lub emocje lub odczucia kierują twoja uwaga i gubisz w nich swoja przytomność, tracisz teraz i tracisz moc. Możemy świadomie powracać do bieżącej chwili uznając wciąż jej ważność lub np. traktując każdą sytuacje jako przygodę w której możemy odkryć coś nowego.

Piotr Jaczewski

szkolahuny.pl