Zasady huny część III – MAKIA – energia podąża za uwagą


MAKIA – energia podąża za uwagą
A uwaga za energią. Kiedy zaczynamy obserwować naszą uwagę, obserwując siebie okazuje się, ze zaprzątnięta jest ona całym mnóstwem ciągów skojarzeniowych myśli i emocji, niezwiązanych z chwila obecna, ani z tym co uważamy za cele i wartości. Możemy zauważyć jak te myśli i uczucia, oraz nasze reakcje tworzą zestawy podosobowości, dobijające się do naszej świadomości, walczące o energie uwagi, od których zależy ich życie. Lekarstwem na to zamieszanie może być świadome użycie uwagi, Średnie Ja musi zacząć wykorzystywać swoje zdolności. Możemy stwierdzić ze są trzy scenariusze świadomego użycia uwagi, prowadzące do integracji naszego ja:
-pogłębiające się skupienie – czyli umysł skupiony na jest na pojedynczym wrażeniu, grupie wrażeń, nie dopuszczamy do świadomości niczego innego. Ten scenariusz i następny pozwalają wprowadzić i rozwinąć pożądane jakości, w naszym umyśle i życiu. Element na którym się koncentrujemy powoli nabiera znaczenia, energii w naszej świadomości i powoli przyciąga uwagę naszych pod osobowości, odbierając im energie i dostrajając je do przedmiotu naszej koncentracji.
-luźne skupienie uwagi zawieszonej na celu – czyli umysł rejestruje oprócz przedmiotu koncentracji inne pojawiające się wrażenia. Pozwala to dodatków oprócz integracji z celem naszej energii, uzyskać dodatkowe informacje co do obiektu naszego skupienia, lub jak kto woli odnośnie naszych skojarzeń z obiektem skupienia. Ta metoda koncentracji w połączeniu z pozytywnymi oczekiwaniami stanowi ćwiczenie opisywane w „Szamanie Miejskim” pod nazwa Nalu.
-pogłębiane rozproszenie-stabilizacja umysłu, kiedy pozwalamy naszej uwadze poszerzać się w nieograniczony sposób, nie pozwalając w żadnej treści zdominować pola naszej uwagi. Prowadzi to do poszerzonych stanów świadomości, realizacji/ uświadomienia ze wszystko jest połączone, my, nasze podosobowości i otaczający nas świat.
Samoobserwacja bazuje na dwu ostatnich punktach, jest to luźne skupienie umysłu na nas samych, które pogłębia się w naturalny sposób przechodząc do staniu stabilnego umysłu, w miarę jak integrowane są różne nieświadome treści. Wskaźnikiem gdzie jest nasza „energia” w tych stłumiona jest to co „odrywa” naszą uwagę, wytracając nas ze zdolności do pozostawania w kontakcie z naszym obserwatorem i powodując, że identyfikujemy się z daną rolą.

Piotr Jaczewski

szkolahuny.pl