WKH Wprowadzenie – Wizje

Jak myślicie, jak często macie wizje i doświadczenia wizyjne? ;) Często – bo to popularna zabawa, uczą nawet tego w szkołach.. :)


Nazywa się toto Język :)
Tak -doświadczenia związane z mową, jej rozumieniem to wizje – dokładnie tego samego typu co podróż szamańska czy praca w ogrodzie, a nawet sny czy hipnagogie. Jeśli się nad tym zastanowicie to dostrzeżecie, że nawet zapamiętujemy je i zapominamy w podobny sposób. Kluczem do wizji jest właśnie połączenie języka – wewnętrznej narracji z doświadczeniami wrażen zmysłowych. Ta narracja jawna lub ukryta, dokonywana przed, w trakcie i po nadaje sens doświadczeniom. Widzicie regułę. IKE – Tak, Uzgodniona rzeczywistość to też wizja, świetne odkrycie :)
W szamanskiej teorii „nie ma granic” i wszystkie wizje sa ze sobą połączone, odzwierciedlają się wzajemnie. I oczywiście wszystko ma znaczenie – bo wszystko możemy jakoś zinterpretować(znów język). W tym ujeciu ćwiczenia „wizyjne” slużą umiejetnosci stanowienia takich interpretacji i reguł „dziania się wizji” oraz własnego zachowania, które jak najlepiej odzwierciedlą się w życiu.

Piotr Jaczewski

szkolahuny.pl