WKH Wprowadzenie – Role

Role to zachowania w jakimś kontekście – odzwierciedlenie naszej postawy, tożsamości w danym momencie. Tak po prostu:)

Dzieje się to podstawowo w kanale wizualnym. Mamy w sobie mechanizm przekladania tego co widzimy na ruch/zachowanie własne – uczymy się przez małpowanie i ma to swoje biologiczne podstawy. W szamanskiej koncepcji to naturalne doświadczenie świata jedności i można je wykorzystać do uczenia się oraz do wplywania na otoczenie(każda zmiana zachowania w roli – wplywa na zmianę pierwotnego wzoru roli).
Rola zawiera w sobie swój kontekst..to jest najdziwniejsze, nasz swiat i ludzie wokół reagują zgodnie z nią.
Wizualnie i optycznie w wizji: dana postać, kiedy ją obserwujemy jest w swojej roli :) Oczywiście różne wizje mogą się nakładać na siebie (możemy być w mieszanych rolach(nasze zachowanie może być w kilku kontekstach).
Najdziwniejsze z tymi rolami, że one są „duchami” – nie są lokalne, jeśli my wychodzimy z jakiejś roli ludzie wokół nas zdają się ją przejmować , dziwne zjawisko – jeśli je zaobserwujecie.
Te szamańskie ćwiczenia z jednoczeniem i wcielaniem się to nauka wychwytywania, rozumienia, interpretowania rożnych ról, a także ich przeżywania i zmiany.

Piotr Jaczewski

szkolahuny.pl