Łowca przygód – jarasjarty

Jestem szamanem, łowcą przygód – odkrywam i odnajduję przypisaną mi tutaj, własną rolę. Za Twoim przyzwoleniem, tym tekstem wkroczyłem w Twoje życie…

Łowca przygód, to taki szaman, który traktuje emocje i wszelkie zdarzenia jako konsekwencje czegoś. Życie przebiega wśród otaczających nas ludzi i ich działań. Każdy szaman zna zasady, ja je nazywam „większym planem”. Nauczyłem tego siebie, a teraz Ty się o tym dowiadujesz, aby zmienić coś w swoim życiu, potrzebna jest harmonia. Jeśli naprawdę poważnie traktujesz siebie i swoje cele życiowe, to kochasz swoich bliskich oraz innych ludzi ze swojego otoczenia, współpracujesz z nimi i tworzysz ogólną harmonię.

Pamiętaj, nie spotkasz ludzi doskonałych, Ty również nie staniesz się taką osobą. Żeby osiągnąć wszystkie swoje marzenia, utrzymuj uwagę tylko na tym czego pragniesz. Najpierw naucz się zachowywać spokój i godność wobec drugiej osoby, by móc czerpać z jego mądrości i siły, a dopiero wtedy możesz stać się źródłem uzdrawiającej mocy. To mogą być różni ludzie, traktuj wszystkich jednakowo. Każdy człowiek, nawet ten, którego dni upływają w miejscach, w których Ty nie chcesz spędzać swojego czasu, wniesie do Twojego życia coś nowego. Przekonasz się, że to bardzo praktyczne rozwiązanie i przynoszące więcej korzyści, niż zdołasz kiedykolwiek przewidzieć.

Przemyśl, czy rzeczywiście jesteś taką osobą, jaką się teraz czujesz. Miarą prawdy jest skuteczność. Właściwe podejście do siebie zawsze przyczynia się do rozwoju. Godne przyjęcie krytyki może ujawnić, że Twoje działania są wszystkim, oprócz tego, za co je uważasz. Życie to coś innego niż tylko interes nastawiony na korzyści własne. Życie to w dużej mierze forma służby dla innych, bez ducha której, zatraca się poczucie pożyteczności. Ilu ludzi dzięki tobie dziś doznało czegoś dobrego?

Pamiętaj, że skoro masz na uwadze dobro drugiego człowieka, to na pewno, tu i teraz znajdziesz na to jakiś, choćby mały, dowód. Czy Twoim marzeniem, wizją, jest to, że otaczający Cię ludzie mają się, dzięki Twojej obecności w ich życiu, lepiej? Jeśli stoisz po stronie wszystkich, to wszyscy będą stać po Twojej stronie. Czy rzeczywiście robisz teraz to, co przynosi korzyść ludziom z Twojego otoczenia? Czy to co robisz, to jest właśnie to, co chcesz naprawdę dla nich zrobić? Czy zważasz nawet na najdrobniejsze elementy swoich działań? Jeśli je pomijasz w swoich rozważaniach, jak chcesz podołać w sprawach wielkiej wagi?

A może wizualizujesz jedynie własny splendor, wyjątkowość dla samej wyjątkowości, polerując swoją próżność i nie przejmując się innymi i nie stając po ich stronie. Na co wtedy liczysz?

Naturalna, przypisana każdemu z nas, skłonność do harmonii, ujawnia się w integracji ze swoim środowiskiem. Przykłady widać w małych społecznościach, grupach, klubach i związkach. Istnieją próby integracji na poziomie kontynentalnym i światowym. Dzięki harmonii uświadomisz sobie swoje miejsce w tym czasem dziwnym świecie i swoją współzależność z najbliższym otoczeniem. Wyobcowanie sprowadza strach, depresję i zagmatwanie, a napięcia z tym związane choroby zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Korzystaj ze zdrowego rozsądku kiedy trzeba, ale nie wątp, że wszystko jest takim, jakim być powinno.

Jestem szamanem, łowcą przygód – odkrywam i odnajduję przypisaną mi tutaj, własną rolę. Staram się pomagać innym, chętnym poznawać to, co zostało dane mi już poznać, by wspierać ich własną drogę rozwoju osobistego. Za Twoim przyzwoleniem wkroczyłem w Twoje życie, by pomóc Ci je zharmonizować, przywrócić lub umocnić w nim, miłość i siłę, ponieważ okoliczności sprawiły, że nasze drogi skrzyżowały się, właśnie w tym momencie naszego życia.

jarasjarty – łowca przygód