Hipnotyczna komunikacja – IV – celowe wpływanie

Komunikacja ma swój cel, mniej lub bardziej świadomy, ale ma :) W zasadzie hipnoze można określić komunikacją zorientowaną na cel, perswazją. To jest wszędzie: W gabinecie skutecznego terapeuty, przy spotkaniu handlowym, czy we flircie, w marketingu i reklamie, polityce państwowej i zaciszu domowym. Świadomość celu w komunikacji i elastyczność w dążeniu to podstawa „świadomego hipnotyzowania”, krok kolejny to strategia..zestaw działań krok po kroku służących uzyskaniu upragnionego efektu. Poszukajmy strategii skutecznej hipnozy:

Ale zanim to zrobim po raz kolejny napisze, że Trans jest wszędzie. Hipnoza to celowe użytkowanie tych procesów w których samodzielnie kształtujemy własne doświadczenie, budujemy własne stany, nastroje..kształtujemy swoje przekonania, postawy. Im bardziej w zgodzie z tymi naturalnymi procesami jesteśmy tym łatwiejsze to się staje..to tak naprawde jeden proces, tylko można mówić o nim na wiele sposobów.

Pacing & Leading
„Potwierdzanie i Prowadzenie” to najprostszy model hipnozy. Potwierdź czyjeś doświadczenie, krok po kroku prowadź tam gdzie chcesz. Pacing to zarówno odzwierciedlanie zachowań, stanu emocjonalnego, procesów myślowych za pomocą własnych zachowań..jak i potwierdzanie tego co i tak będzie się działo. Leading to wprowadzanie nowych elementów, sugerowanie ich. Pacing i leading jako metafora hipnotycznego procesu bazują troszkę na liniowej koncepcji komunikacji i zmiany jako podróży od punktu A do B..Potwierdzanie czyjegoś doświadczenia – to indukcja, Leading to budowanie potencjału reakcji.
W istocie swojej to jest łańcuch działań, zmieniajacy się w zależności odokoliczności: Pace Lead Lead Test Lead Lead Pace Pace :)
Test – to sprawdzanie czy osoba podąża…i to jest podstawa hipnozy! Pace&Lead = test test test. A podstawą skuteczności jest POTWIERDZENIE ZDOLNOŚĆI kogoś do samodzielnego dotarcia tam..klienta w hipnoterapii do rozwiazania, klienta w handlu do zakupu. Zastąp Hipnotyzowanie słowem sprzedaż, marketing, perswazja, uzdrawianie..cokolwiek odnosi się do pracy z istniejącymi procesami ciała i umysłu mieści się w tej dziedzinie.
Już przekładam to na przykład:
„wiem, że masz czasem problem z X i to naturalne(pace) i wiem też, że w zasięgu twoich możliwości jest rozwiązanie tego(lead) możesz jeszcze nie wiedzieć jak to zrobić(test), ale ten problem jest rozwiązywalny(lead), wiekszość ludzi go rozwiązala np robiąc XYZ(lead), wiec i tobie się uda(pace) i gdy się nad tym zastanowisz(Lead), możesz nawet poczuć, że to łatewe(lead), nieprawdarz?(test).
Hipnotyzowanie to wzmacnianie czyiś doświadczeń – Maxymalny Pacing.
Hipnotyzowanie to wzmacnianie potencjału reakcji- Maxymalny Leading.
Hipnotyzowanie to stawianie wyzwań i sprawdzanie jak sobie osoba radzi – Maxymalne Prowokowanie, Maxymalne Testowanie.
To „maxymalne” przenosi ze świata zwykłych rozmów i konwersacji, ze zwykłych zasobów transu „mam problem z X”do świata Transu, świata wewnętrznego potencjalnych reakcji i rozwiązań „jestem na drodze do Y”. Te same procesy odrobinę bardziej i mocniej.
Przypominajka z dzieciństwa „jesteś głodny? już robię jedzenie” potwierdzanie i prowadzenie w jednym..rodzice robią to odruchowo..a dzieci odruchowo i fizjologicznie są w transie, pamiętasz? trans to stan uczenia się mózgu :) Patrz kolejny naturalny przykład: zakochani..rozpoczynają od totalnego wzajemnego dopasowywania, przechodząc do totalnego prowadzenia..w obrębie testowania ustanawiając role w związku i wzajemnie potwierdzając swoją możliwość przebywania w nim.. a jak daleko to prowadzi? ;)

Wzmacnienie rozwiązania
to esencja tego co działa w pacingu. Kryje się w tym załorzenie, że osoba ma w sobie potrzebne stany, i rozwiązania i wystarczy je wzmocnić. W ogólności sprowadza się to do powiedzenia „co zauważasz – wzmacniasz”(energia podąża za uwagą). Obejmuje odnotowywanie i komunikowanie tego co dana osoba już nam prezentuje..czasami nawet bardzo radykalnie np. i asocjowania, wiązanie tego z kolejnymi już istniejącymi lub potencjalnymi procesami wewnętrznymi:
„jestem nieśmiały” – „to bardzo śmiałe stwierdzenie, tylko bardzo śmiałe osoby potrafią się przyznać do własnej nieśmiałości w tak śmiały sposób, twój ton głosu, twoja postawa zastanawiałeś się kiedyś jak wiele śmiałości widzą w tym inni? potrafisz sobie wyobrazić to? osoba postrzegająca twoje zachowania z pewnością zauwarzy twoją śmiałość w głosie i rozluźnienie ciała gdy mówisz w ten sposób, zauwarzasz to czasem? to rozluźnienie?..” itd Wzmacnianie rozwiazania to tworzenie coraz to bardziej rozbudowanych skojarzeń..jednocześnie będących zgodnych z doświadczeniem.
Rozwiązania kryją się w odmiennej interpretacji tego co już się dzieje! W pytaniu obecna jest odpowiedź! :)
Hipnotyczne indukcje to wzmacnianie wewnetrznego doświadczania, skuteczne sugestie to wzmacnianie potencjału reakcji, która i tak prawdopodobnie nastąpią.
Trans w tym ujęciu to proces amplifikowania, wzmacniania nieświadomych procesów aż staną się świadome. W kontekscie tej strategii – użyteczny trans, to taki w którym wzmacniasz pozytywne doznania, stany, umiejętności i przekonania, aż świadomość zacznie to zauważać(zaczną funkcjonować w świecie wewnętrznym i(lub)zewnętrznym. Paradoks – choć na amplifikacji sygnałów cały system pracy wewnętrznej(Psychologia zorientowana na proces) rozwinął Arnold Mindell, to mistrzostwo w amplifikowaniu reakcji i rozwiązań przypisałbym Frankowi Farellemu(Terapia prowokatywna).

Fragmentacja rozwiązania
to esencja tego co działa w leadingu. Skuteczny leading – to sprzedaż wody nie tyle co nad rzeką co na pustyni! Im bardziej prowadzenie jest w stronę w którą i tak dana osoba chce iść tym lepiej. Fragmentacja czyli kawałkowanie, podawanie w częściach. Jeśli ktoś ma problem – to znaczy ze nie jest wstanie przełknąć całości rozwiązania, jesli ktos ma obiekcje to znaczy ze nie jest w stanie „przełknąć” całości oferty itd. Przyjrzyjmy się na początek temu na przykładzie wizyty u psychoterapeuty(upraszczam): Na początku ktoś nie jest świadom rozwiązań, potencjalnych nowych zachowań z kolejnym spotkaniem wypracowuje sobie pomysły na siebie, z kolejnym ćwiczy je w bezpiecznych warunkach, z kolejnym zyskuje pomysły jak zareagować na reakcje ludzi wokół, z kolejnym ćwiczy je itd az w koncu zaczyna je prezentować na zewnątrz. Z perspektywy hipnozy tak działa trans i taka jest tego mechanika: prawdopodobnie rozwiazanie było widoczne dla osób z boku, w pewien sposób dostępne, ale trans w relacji terapeutycznej pozwolił na stopniowe przyswojenie tego rozwiazania.
W stosowaniu tej strategii kryje sie załorzenie: ktoś ma problem – to znaczy, że ma ten problem w zwykłym stanie świadomości, zmiana stanu świadomości do stanu transu przenosi osobę bliżej rozwiązania. „Trans jest stanem zasobnym, nieświadomość wspiera świadomość jak potrafi najlepiej
Do pewnego stopnia wszystkie podejścia bazujące na indywidualnym „wypracowywaniu rozwiązania” posługują się strategią fragmentacji rozwiązania patrz:coaching.

Utylizacja, czyli Asocjowanie z rozwiązaniem, dysocjowanie od problemu
Pacing i Leading we wzmacnianiu rozwiązania czy też podawaniu go we fragmentach, można sprowadzić do jednej koncepcji: Utylizacja. Włączanie poprzez słowa, uwagę, niewerbalne zachowania wszystkiego co się dzieje w doświadczeniu(wewnętrznym i zewnętrznym) w proces „transu”. Utylizacja następuje OD problemu(czyli dysocjowanie, oddzielanie)- KU rozwiązaniu(asocjowanie integrowanie). Przyczym działania dysocjujące obejmują rozdrabnianie, zniekształcanie, usuwanie problematycznych reakcji(i ich łańcuchów), a asocjacyjne „instalowanie”, uzupełnianie, wzmacnianie generalizowanie procesów prowadzących do rozwiązania.
Przykład działań dysocjacyjnych: „gdy przypomnisz sobie pierwszy raz kiedy x..Stop(przerwanie odtwarzania) – to moment w którym masz wybór(zniekształcenie pierwotnej reakcji) i możesz się ździwić(zniekształcenie stanu) jak łatwe jest podjęcie tego wyboru, króry sprawia ze chęć x maleje i rozluźniasz się jeszcze bardziej(usuwanie)” etc Ta forma utylizacji jest odrobinę trudniejsza, bo działania asocjacyjne w utylizacji to prawie „tylko” interpretowanie wszystkiego jako procesu transowego prowadzącego do rozwiazania np. (na dzwiek samochodu) i słyszysz swoje myśli jak mkną prostą drogą w kierunku wybranych celów (na drgnięcie) Tak ciało reaguje na myśli gdy dokonujesz nowych odkryć.

C.D.N.
(temat strategii ala „interwencje” hipnotyczne jest duuużo szerszy, wiec zeby nie tworzyć aż takich kobył kolejne w następnym odcinku)
Piotr Jaczewski