Modlitwa – Serge Kahili King

Po pierwsze, należy uświadomić sobie, że modlitwa jest telepatyczna. Innymi słowy, modlitwa jest to koncentracja myśli, która zapewnia umysłowi kontakt z obiektem modlitwy. To nie to samo, co medytacja. Główna różnica pomiędzy modlitwą i medytacją polega na tym, że modlitwa w sposób określony dotyczy celu, natomiast celem medytacji może być czyste zrozumienie lub radość z kontaktu. Medytacja może być również nieukierunkowana, natomiast w przypadku modlitwy nigdy tak nie jest.
Czytaj dalej Modlitwa – Serge Kahili King