Przed rozpięciem

baba82

Rozwój duchowy nie polega na wycofywaniu się z życia, lecz raczej na budowaniu w sobie poczucia mocy, a potem na jej wyrażaniu w ten czy inny sposób. Jesteś tutaj po to, aby życia doświadczać, a nie uciekać od niego.
Stuart Wilde

dedykacja dla sanins.pl

sanins.pl

Firma zajmuje się budownictwem infrastrukturalnym w zakresie wykonawczym. Prowadzimy prace związane z budową i modernizacją nawierzchni (wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i instalacjami) oraz robotami ziemnymi.

Dodaj komentarz