Zakapturzone skupienie

kaptur3a

Stosujcie metodę czy sposób odkrywania świata bez stopni naukowych. Edukacja jest w rzeczywistości pogonią za wiedzą, a wiedza może pochodzić ze spaceru po pustyni. Nie musi pochodzić z przewracania stronic książki.
Barbara Marciniak

 

dedykacja dla adwokat-bydgoszcz.info

adwokat-bydgoszcz.info

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów zdobywałem wiedzę i praktyczne umiejętności odbywając praktyki w kancelarii adwokackiej. Odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy, w czasie której współpracowałem z renomowanymi kancelariami adwokackimi z Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i Inowrocławia. Po zdaniu egzaminu adwokackiego uzyskałem tytuł adwokata i rozpocząłem własną praktykę w Bydgoszczy. Posługuję się językiem angielskim.

Wierzę, iż moja dotychczas zdobyta wiedza, a także praktyka zawodowa umożliwi realizację Państwa oczekiwań. Świadczone usługi prawne charakteryzują się najwyższym standardem merytorycznym. Wszystkie podejmowane przez Kancelarię działania cechuje racjonalizm i efektywność, przy jednoczesnym zachowaniu poszanowania etyki i godności zawodu adwokata.

Zważywszy na jednostkowe i indywidualne podejście do Klienta Kancelaria oferuje elastyczne formy rozliczeń wynagrodzenia za pracę adwokata, które to ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem. Zależy ono od rodzaju i stopnia skomplikowania powierzonej sprawy, ale także od sytuacji Klienta (przykładowo możliwość uiszczania wynagrodzenia w dogodnych ratach).

Dodaj komentarz