Oferująca piersi

baba36

Słabi tylko giną w objęciach przeciwności, silni się karmią u jej piersi.
Józef Ignacy Kraszewski

dedykacja dla www.ekologiczne-jaja.pl

www.ekologiczne-jaja.pl

„JACHNA to ekologiczne gospodarstwo rodzinne leżące kilkanaście kilometrów od Piły w województwie wielkopolskim. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Natura 2000 „Dolina Noteci”.

Jachna to pierwsze polskie ekologiczne gospodarstwo rybackie – od 1994 roku prowadzone jest zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego. Prócz tego jesteśmy największym w kraju producentem ekologicznych jaj zielononóżki kuropatwianej konfekcjonowanych we własnym, zatwierdzonym przez Inspekcję Weterynaryjną zakładzie pakowania jaj.

Dzisiaj nasze gospodarstwo to także produkcja roślinna prowadzona dla zaspokojenia własnych potrzeb paszowych realizowana na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Oprócz chowu i hodowli ryb zajmujemy się również produkcją konsumpcyjnych jaj kur rasy zielononóżka kuropatwiana i mięsa z tych kur.

Dodaj komentarz