Szkice kobiet 8

Złota młoda dama

Przysłowie jest krótkim zdaniem, opartym na długim doświadczeniu.
Miquel Cervantes

Wabi w cieniu

Kto chce znaleźć w życiu szczęście, powinien związać się z jakimś celem, a nie z ludźmi czy rzeczami.
Albert Einstein