Szkice kobiet 8

Wabi w cieniu

Kto chce znaleźć w życiu szczęście, powinien związać się z jakimś celem, a nie z ludźmi czy rzeczami.
Albert Einstein